گری شاپیرو رئیس و مدیرعامل انجمن فناوری مصرفی آمریکا که بیش از 2200 شرکت فناوری مصرف کننده را رهبری می کند در کتاب جدید خود که در نمایشگاه CES 2019  رونمایی نمود ، به بیان چشم اندازهای جدید تکنولوژی و نوآوری پرداخته است.
کتاب نینجای آینده ، به کاربردهای نوآوری های جدید مانند خودروهای خودران ، بلاکچین ، اینترنت نسل پنجم ، اینترنت اشیاء در اقتصاد پرداخته و معتقد است که این نوآوری ها می تواند اقتصاد جهانی را تغییر دهد.
این کتاب با بیان الگوها  برآمده از هنرهای رزمی ، نشان می دهد که کسب و کارها چگونه می توانند در دنیای پیچیده و در برخی مواقع آشفته امروز موفق شوند و با استفاده از اندیشه های " نینجاها " ، تغییرات تکنولوژیکی را برای به دست آوردن فرصت هایی جدید و سریع مورد استفاده قرار دهند.
به گفته
گری شاپیرو ، مطالعه این کتاب برای خالقان کسب و کار و کارآفرینانی که به دنبال حفظ بقاء در دنیایی با تحولات گسترده و سریع هستند ، یک الزام و ضرورت است.