فضایی خلاقانه برای کسب و کارهای نوپا

استارتاپ های دموکراتیک ، ایده پردازی برای همه


استارتاپ های دموکراتیک ، ایده پردازی برای همه

در استارت آپ 10 بخوانید


۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

خرید اجتماعی ، بازخوردی از جنس مشتری


خرید اجتماعی ، بازخوردی از جنس مشتری

در استارت آپ 10 بخوانید


۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

پیشگیری از سرطان ، یک گام جلوتر از درمان


پیشگیری از سرطان ، یک گام جلوتر از درمان

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

شروع کسب و کار تازه از بازیافت


شروع کسب و کار تازه از بازیافت

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۱ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

از سرگرمی تا کسب و کار


از سرگرمی تا کسب و کار

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۱ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

کنترل سلامتی با مدیریت خوردنی ها


کنترل سلامتی با مدیریت خوردنی ها

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

رونق تولید خدمات ، چالش سال نو


رونق تولید خدمات ، چالش سال نو

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۰ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

دهش یار ، اهدایی از جنس تخصص


دهش یار ، اهدایی از جنس تخصص

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۰ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

روزهای خوش ، شاید وقتی دیگر


روزهای خوش ، شاید وقتی دیگر

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۸ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

استارت آپ و دیگر هیچ


استارت آپ و دیگر هیچ

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۳ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten