فضایی خلاقانه برای کسب و کارهای نوپا

مراقبت و پرستاری در منزل ، انتخابی برای آرامش


مراقبت و پرستاری در منزل ، انتخابی برای آرامش

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۲:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

اولویت بندی و کار گروهی ، پیش روی شما


اولویت بندی و کار گروهی ، پیش روی شما

در استارت آپ 10 بخوانید


۰۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

بیدود ، بازگشت پروانه ها به تهران


بیدود ، بازگشت پروانه ها به تهران

حمایت از ایده های سبز و دوستدار محیط زیست

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۶ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

تولید از اصل ، ساخته ای ارگانیک


تولید از اصل ، ساخته ای ارگانیک

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

استارت آپ و حل مشکل ، مصرف قبل از نابودی


استارت آپ و حل مشکل ، مصرف قبل از نابودی

در استارت آپ 10 بخوانید


۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

استارت آپ و حل مشکل ، بازیافت


استارت آپ و حل مشکل ، بازیافت

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

بقاء در بحران ، تمرکز برای ماندن


بقاء در بحران ، تمرکز برای ماندن

در استارت آپ 10 بخوانید


۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

معرفی استارت آپ ایرانی ، بیمه دات کام


معرفی استارت آپ ایرانی ، بیمه دات کام

بیمه دات کام | bimeh.com 

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۷:۴۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

معرفی استارت آپ ایرانی ، معمارشو


معرفی استارت آپ " معمارشو "

www.memarshow.com

در استارت آپ 10 بخوانید


۱۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

استارت آپ مهیج ، سوار بر پرنده


استارت آپ مهیج ، سوار بر پرنده

در استارت آپ 10 بخوانید


۰۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten