فضایی خلاقانه برای کسب و کارهای نوپا

محصول متمایز ، بازارسنجی و مشتری مداری

۰۲ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

برنامه ریزی برای کسب و کار موفق
۰۲ دی ۹۶ ، ۱۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

استارتاپ های موفق ایرانی ، گردشگری ایران
۲۷ آذر ۹۶ ، ۰۸:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

استارتاپ های موفق ایرانی ، پزشک آنلاین


۲۷ آذر ۹۶ ، ۰۸:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

کسب و کار خانگی ، رویای شیرین
۲۲ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

آمازون و سرویس های استارتاپی

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

کارآفرینان الهام بخش – قسمت دوم
۱۴ آذر ۹۶ ، ۱۵:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

موفقیت کسب و کار ، رازهای موفقیت
۱۱ آذر ۹۶ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

شکست استارتاپ ها ، اهداف نامشخص
۰۷ آذر ۹۶ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

کارآفرین اجتماعی ، کمک به انسانیت
۰۵ آذر ۹۶ ، ۱۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten