فضایی خلاقانه برای کسب و کارهای نوپا

محصول قابل انعطاف ، بازخوردی از مشتریان

۱۶ دی ۹۶ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

تبلیغات اینترنتی ، نمایشی موفق برای همیشه

۱۳ دی ۹۶ ، ۱۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

معرفی استارتاپ های خدمات منازل

۱۲ دی ۹۶ ، ۱۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

معرفی استارتاپ های بیمه

۱۲ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

کنگره جهانی فناوری های هوشمند ۲۰۱۸

۰۹ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

چک لیست استارتاپ – قسمت دوم

۰۹ دی ۹۶ ، ۰۹:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

چک لیست استارتاپ – قسمت اول
۰۹ دی ۹۶ ، ۰۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

نوآوری معجزه ای برای موفقیت

۰۴ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

رهبری ، مدیریت بر پایه دانش و تمرکز

۰۴ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten

محصول متمایز ، بازارسنجی و مشتری مداری

۰۲ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Startupten